คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 284/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม ร.ศ.127 ม.35 ข้อ 5 อำนาจศาลโปริสภา ดีซึ่งฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย+ฐานด้วยกัน ศาลโปริสภาไต่สวนแล้วเห็นว่ามีบางฐานยังไม่อยู่ในอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาเสียเองได้+รวมส่งให้อัยยการฟ้องยังศาลสูง อัยยการกลับสั่งให้ศาลโปริสภาสืบพะยานต่อไปแต่งดไม่รับฟ้องฐานที่ศาลโปริสภาเห็นถ้าเกินอำนาจดังนี้ศาลโปริสภาอำนาจพิจารณาพิพากษาดีในฐานที่อยู่ในอำนาจศาลเสียเองได้ โดยไม่จำต้องสืบพะยานต่อไปตามคำสั่งของกรมอัยยการ ฎีกาอุทธรณ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116-118-15

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android