คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 281/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ค่าธรรมเนียม+เรื่องขัดคำสั่งเจ้าพนักงานไม่ยอมออกจากที่รัฐบาลหวงห้าม โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษฐานขัดคำสั่ง กับขอให้ขับ+จำเลยด้วย แต่โจทก์มิได้เสียค่าธรรมเนียมในทางแพ่งขึ้นมาดังนี้ ศาลไม่บังคับให้ขับไล่จำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 334

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android