คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 247/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีอาญาที่ศาลเดิมไม่ลงโทษจำคุกจำเลยเป็นแต่ปรับจำเลยสถานเดียว ถ้าไม่ใช้ค่าปรับให้จำแทน แลศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้น แม้ศาลเดิมจะปรับมากเพียงไรก็ไม่เป็นเหตุให้ฎีกาได้ร้องห้ามตาม ม. 3 แห่ง พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

มนธา
อมาตย
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android