คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 241/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์ที่เป็นการฆ่าคนโดยบรรดาลโทษะ +เลยยิงผู้ตายโดยโกรธว่า+อาจกอดคอแลจับนมบุตรีจำเลย ทั้งผู้ตายยังได้ทำลายทรัพย์ของจำเลยด้วยเรียกว่าเป็นการกระทำโดยบรรดาลโทษะเหตุปราณี + เขาแล้วก็ไปรับสารภาพความผิดต่อเจ้าพนักงานเป็นเหตุอันควรปราณีลดโทษให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android