คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 228/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยชกต่อยพะยานในศาลขณะที่ผู้พิพากษายังไม่ได้ออกนั่งพิจารณา ไม่เรียกว่าเป็นการดูถูกหรือหมิ่นประมาทศาลตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาความแพ่ง ม.136
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 151- 155 -

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android