คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 190/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แก้มาก ศาลเดิมให้จำคุกจำเลยตามมาตรา 301 กำหนด 10 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ว่ามีผิดตามมาตรา 294 ตอนท้ายให้จำคุก 3 ปี เป็นแก้มาก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 3
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 294
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 301

ผู้พิพากษา

อิศร
กฤต
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android