คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 186/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ถูกทำร้ายไม่สามารถประกอบการเลี้ยงชีพโดยปกติเพราะความทุพพลภาพหรือพยาธิเกินกว่า 20 วัน นับว่าเป็นบาทแผลสาหัสแล้ว พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.3 แก้น้อย ศาลเดิมลงโทษตาม ม.254 + จำคุก 6 เดือน ศาลอุทธรณ์แก้ ให้ลงโทษตาม ม.256 (8) - 59 จำคุก 1 ปีดังนี้ เป็นแก้น้อยปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254-256 ข้

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android