คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 181/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
รับอนุญาตจำหน่ายสุรารัฐบาลแล้วไปจำหน่ายสุรามาจากต่างประเทศ เป็นผิดตามมาตรา 8 ไม่ใช่ ม.6 ครอบครัว ผัวเมีย ทำผิดทางอาชญาผัวเมียต่างคนต่างทำผิดอาญาด้วยกัน ก็ต้องรับโทษเรียงตัว อาชญา ม.45 ไม่รู้ว่าการกระทำของตนจะเป็นผิดทางอาชญาก็เป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ ฎีกาอุทธรณ์ข้อเท็จจริง เจตนากระทำผิดหรือไม่เป็นข้อเท็จจริงสัญญาทางพระราชไมตรีระวางสยามฝรั่งเศส ร.ศ.112 ข้อ 3-5 สัญญากะบับนี้ยกเว้นการเก็บภาษีขาเข้าและขาออก ไม่มีความหมายถึงการขายสุราโดยผิดใบอนุญาต
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 6-8

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android