คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 157/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณรับฟ้องบทที่ 9-21 ประการ 1 วรรณาฟ้องนั้นศาลเดิมนั้นศาลอุทธรณ์นั้นคดีอาชญา ฟ้องเดิมฟ้องอ้างตัวบทที่ขอให้ลงโทษแต่ในฟ้องอุทธรณ์ไม่จำต้องช่างตัวบท
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 8

ผู้พิพากษา

นล
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android