คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 113/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เล่นไพ่เกินจำนวนบุคคลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตต้องมีผิดทุกคนจะแก้ตัวว่าไม่ทราบข้อจำกัดในใบอนุญาตไม่ได้กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน ม.13 แห่ง พ.ร.บ.การพนัน ข้อ 1 ใบอนุญาตให้เล่นไพ่ที่นายอำเภอเจ้าช่องท้องที่เป็นผู้ออกให้โดยกำหนดจำนวนผู้เล่นแลอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่กฏหมายบังคับไว้นั้นได้ชื่อว่าเป็นใบอนุญาตที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน มาตรา 7

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android