คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 39/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาขุดลำรางเพื่อใช้น้ำร่วมวิธีพิจารณาแพ่งค่าเสียหายโจทก์ไม่ร้อง ศาลให้พอสมควร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นล
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android