คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 25/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พินัยกรรมซึ่งไม่กล่าวว่ายกทรัพย์ให้เมื่อตายแล้วก็ใช้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

วิกรม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android