คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 66/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประกันไฟแล้วพยายามวางเพลิงอาญาทหาร ม. 50 วิธีพิจารณาอาญามีแต่พยานประพฤติเหตุก็ลงโทษจำเลยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 321
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 60
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 71
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 186

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
พิพาก.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android