คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 30/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใช้ผู้อื่นทำผิดการกำหนดโทษต้องถือเกณฑ์คั่นสูง ( เทียบฎีกาที่ 244/57 )
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 156

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android