คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 737/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำนาจยึดหน่วงของผู้ขายซึ่งไม่ได้รับใช้ราคา ผู้ซื้อล้มละลาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

บัส
จินดา
จินดา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android