คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 734/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ไม่กำหนดเวลาใช้เงิน ไม่กำหนดจำนวนของที่ต้องส่งมอบ เปลี่ยนแปลงสัญญาประมวลแพ่งบรรพ 3 ม.490
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

หริศ
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android