คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 894/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยกทรัพย์ให้แก่กันเมื่อตายแล้ว สัญญาขัดต่อกฎหมายเปนโมฆะใช้ไม่ได้ ผู้ใดมีชื่อในโฉนดต้องถือว่าผู้นั้นมีกรรมสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

พิพาก
หริศ
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android