คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 886/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธี พิจารณาอาญา ฟ้องว่ายักยอก จำเลยต่อสู้กรรมสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 314

ผู้พิพากษา

จินดา
นรเนติ
หริศ.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android