คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 871/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
นายอำเภอมีอำนาจเกณฑ์จ้างได้เพียงไร การเกณฑ์จ้างต้องทำโดยสุจริต ( ไม่ใช่เพื่อแกล้ง )
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 40
  • พระราชบัญญัติเกณฑ์จ้าง ร.ศ.119 มาตรา 40
  • กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลจ้าว มาตรา 3

ผู้พิพากษา

วิชัย
นรเนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android