คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 713/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สมคบกับลูกจ้างพากระบือที่นายให้ลูกจ้างเลี้ยงหนีไปเปนลัก ไม่ใช่ยักยอก ข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 296

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพากษา
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android