คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 686/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความสันนิษฐานป้องกันทำได้ต่อเมื่อจำเปน ยิงคนถูกข้างหลังสันนิษฐานว่าผู้ถูกยิงกำลังหนี คู่วามเปนคนบังคับอังกฤษ ฎีกาได้แต่ในข้อกฎหมาย อย่างไรเรียกว่าบัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา
  • ประมวลกฎหมายอาญา
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55

ผู้พิพากษา

พรหม
จินดา
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android