คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 640/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พยานน่าที่นำสืบนำยึดทรัพย์ของผู้อื่นไม่ใช่ของผู้แพ้คดีต้องรับผิดเมื่อฝ่ายใดมีน่าที่นำสืบต้องสืบให้สมมิฉนั้นแพ้
(เทียบฎีกาที่ 351/2470)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ. 127 มาตรา 87

ผู้พิพากษา

พรหม
จินดา
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android