คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 628/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใบไต่สวนทำขายที่อำเภอให้คนหนึ่ง แล้วเอาไปขายให้อีกคนหนึ่งผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนปัญหากฎหมาย (พระราชบัญญัติฎีกาอุทธรณ์) ข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกาไม่จำต้องถือตาม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

หริศ
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android