คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 573/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การใช้สิทธิก็ดีชำระหนี้ก็ดี ต้องทำโดยสุจริต สมยอมกันก่อหนี้สินขึ้นเพื่อฉ้อผู้อื่น สิทธิของเจ้าหนี้ที่บริสุทธิ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android