คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 63/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาทางไมตรีสยามกับอังกฤษ , ชาวเอเซียบังคับอังกฤษจดฐเบียรก่อนสัญญาฟ้องคนในบังคับสยามเปนจำเลย, สิทธิที่จะฎีกา
ประทุษฐร้ายส่วนแพ่งขอให้ห้ามผู้ปกครองสุเหร่าอย่าให้ใช้ศาลาเปนโรงเรียน
อำนาจผู้ปกครองสุเหร่า
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

เนียล
พรหม
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android