คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 549/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าทุกข์ฟ้องเองฟ้องเคลือบคลุม ตำรวจนครบาลไม่ใช่นิติบุคคลเจ้าทุกข์มีอำนาจฟ้องผู้ที่ประมาทตนได้โดยลำพัง พ.ร.บ. ว่าด้วยหน้าที่ราชการเกี่ยวข้องกันระหว่างกระทรวงนครบาลแลกระทรวงยุติธรรม ร.ศ.116 ม. 3 แล ธรรมนูญศาลยุติธรรม 127 ม.35 ข้อ 4 มิได้ตัดอำนาจเจ้าทุกข์ แต่เจ้าทุกข์นั้นต้องเปนบุคคลตามกฎหมายแลในฟ้องต้องกล่าวว่าหมิ่นประมาทผู้ใดให้ชัดเจนมิฉะนั้นเปนฟ้องเคลือบคลุม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 72
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 73

ผู้พิพากษา

บัส
จินดา
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android