คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 495/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พยายามต้องใกล้ชิดกับความสำเร็จวิธีพิจารณาความอาญาศาลฎีกามีอำนาจที่จะปล่อยจำเลยซึ่งไม่ฎีกาได้ (เทียบฎีกา 928/68, 177/68,) 262/56
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60

ผู้พิพากษา

นรเนติ
จินดา
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android