คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 492/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความรับผิดของผัวเมีย ภรรยาหลวงกู้หนี้ผัวต้องรับผิดชอบ กู้หนี้บทที่ 17 การชำระหนี้ต้องมีใบเสร็จหรือสลักหลัง สัญญาประกาศรัชกาลที่ 4 ประมวลแพ่ง ม. 326 - 327 กรณีก่อนประมวลแพ่งต้องใช้ กฎหมายเดิม ประมวลแพ่ง ม. 2
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android