คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 378/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บุตร์ที่ได้รับทรัพย์แลแยกเรือนไปแล้วกับบุตร์ที่แต่งงานแต่ยังไม่ได้แยกเรือนไปสิทธิรับมฤดก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

หริศ
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android