คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1120/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
รับของโจร, เก็บของตก, วิธีพิจารณาอาญา, ลักษณตัดสิน ฟ้องว่ารับของโจรได้ความว่าเก็บของตก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318

ผู้พิพากษา

ศรี
พรหม
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android