คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 944/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขายเรือขายเชื่อกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

มโน
พิจารณา
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android