คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 442/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เด็ก,ผู้ปกครอง ชำระเงินแก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นรเนติ
พิจารณา
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android