คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 319/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กำหนดค่าจ้างวิธีพิจารณาแพ่ง ตัดสิน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พิจารณา
นรเนติ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android