คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1121/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มีกระบือไม่บริสุทธิ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ.2482
  • พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ร.ศ.119 มาตรา 20

ผู้พิพากษา

เนียล
มโน
พรหมทัต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android