คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 86/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทางสาธารณะนั้นแม้สาธารณชนไม่ได้ใช้มาถึง 3 ปี ก็ไม่ทำให้กลายสภาพเป็นอื่น
เอกชนมีอำนาจฟ้องขอให้ผู้กั้นทางสาธารณบางส่วนให้เปิดทางสดวกดังเดิมได้โจทก์ฟ้องขอให้เปิดทางโดยอ้างว่าตนเคยเดิรมานานแล้วนำสืบว่าทางนั้นเป็นทางสาธารณได้ไม่เป็นการผิดประเด็น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1306
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1306

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android