คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 82/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์ที่ไม่เป็นการฉ้อโกง
อย่างไรไม่เรียกว่าเป็นเหตุอยู่ในลักษณคดี
วิธีพิจารณาอาญา
ศาลเดิมลงโทษจำเลยตามมาตรา 308 จำเลยอีกคนหนึ่งมิได้อุทธรณ์ขึ้นมาดังนี้นับว่าคดีได้เสร็จเด็ดขาดถึงที่สุดแล้ว ศาลไม่มีอำนาจที่จะพิพากษาถึงตัวจำเลยคนที่มิได้อุทธรณ์ขึ้นมาเพราะมิได้เป็นการร่วมกันโดยลักษณคดี
ปพพม237 พฤตติการณ์ที่ไม่เป็นการฉ้อโกง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 308-68

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android