คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 57/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลสั่งให้นายประกันจำเลยในคดีอาชญาพ้นความรับผิดตามสัญญาประกันเนื่องจากเชื่อคำแถลงและมรณบัตร์ที่นายประกันยื่นต่อศาลว่าจำเลยตายภายหลังปรากฏว่าจำเลยมีชีวิตร์อยู่ ศาลสั่งปรับนายประกันตามสัญญาเดิมได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 119

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android