คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 56/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยื่นคำร้องต่อศาลขอประกันตัวจำเลยในคดีอาชญาโดยเอาที่ดินตีราคาตามที่ซื้อขายกันอยู่ในเวลานั้นแล้วนายประกันผิดสัญญาศาลยึดที่ดินออกขายทอดตลาดได้น้อยกว่าที่ตีราคาไว้มาก เมื่อตามพฤตติการณ์ไม่ปรากฏว่านายประกันเจตนาแกล้งตีราคาให้สูงดังนี้ นายประกันยังไม่มีผิดฐานแจ้งความเท็จ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 118-43

ผู้พิพากษา

นล
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android