คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 810/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่จำเลยใช้ปืนยิงเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งขึ้นไปค้นบ้านจำเลยโดยสำคัญผิดคิดว่าเป็นพวกปล้น และโดยมีเหตุสมควรเช่นนี้ ถือว่าเป็นการป้องกันตัวและทรัพย์พอสมควรแก่เหตุ ความสำคัญในข้อเท็จจริงย่อมเป็นข้อแก้ตัวตามกฎหมายได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android