คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 792/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เสมียนฝีกหัดในศาลไปแสดงตนที่บ้านถูกเพลิงไหม้ต่อหน้าพะยานในคดีเรื่องวางเพลิงว่า ศาลใช้ให้ตนมาทำแผนที่เกิดเหตุและจับข้อเท็จจริงของพะยานมีความผิดตาม ม.127
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 127

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android