คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 785/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พะยาน หน้าที่นำสืบ ตามพรบสัตว์พาหนะ ม.20 เมื่อโคของกลางตกอยู่แก่จำเลยเป็นหน้าที่จำเลยต้องนำสืบแสดงความบริสุทธิ์ว่าจำเลยได้โคนั้นไว้โดยสุจริตมิฉะนั้นต้องมีผิดตามกฎหมายข้างต้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321
  • พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ร.ศ.119 มาตรา 20

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android