คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 782/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำนาจอัยยการประจำเนติบัณฑิตยสภาในคดีที่เจ้าทุกข์ผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษทนายความหาว่าประพฤติผิดมรรยาท แต่ได้วายชนม์ลงในขณะไต่สวน อัยยการประจำเนติบัณฑิตยสภาย่อมมีอำนาจเข้าว่าความแทนเจ้าทุกข์ได้ คดีเรื่องประพฤติผิดมรรยาททนายความ คู่ความฎีกาได้ฟังข้อเท็จจริงแลข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2477 มาตรา 9
  • พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2477 มาตรา 12
  • พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2477 มาตรา 12

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android