คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 778/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ที่ศาลพิพากษาให้รอการลงอาญาไว้ตาม ม.41 ถ้าไปกระทำความผิดขึ้นอีกภายในกำหนด และศาลพิพากษาลงโทษสำหรับ ความผิดครั้งหลังเพียงแต่ปรับอย่างเดียวจะยกอาญาที่รอไว้มาบวกเข้าไม่ได้แลจะเพิ่มโทษจำเลยไม่ได้ อ้างฎีกาที่ 508/2473
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41-42-72

ผู้พิพากษา

อิศร
วิกรม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android