คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 763/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์ที่ฟังว่าเป็นการกระทำโดยป้องกันถือมีดเมาสุราขึ้นมาท้าทาย+ เตะบุตร์จำเลยตก+ แล้วยังแสดงกิริยาทำร้ายจำเลยแลผู้อื่นอีกจำเลยจึงฟันผู้ตาย 3 ทีในทันใดนั้นเอง เป็นการ+
หมายเหตุ ส่วนประเด็นว่าควรแก่เหตุหรือไม่ศาลไม่วินิจฉัยถึง เพราะ+
ประมวลวิธีพิจารณาอาญา + ศาลเดิมจำคุก 10 ปี ตาม + -55
ศาลอุทธรณ์แก้เป็นจำคุก 1 ปี ม.249-53 +ข้อเท็จจริงได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50-53-55-5

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android