คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 753/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เสมียนสรรพากรอำเภอ+ทางจังหวัดสั่งให้ทำการแทนสมุหบัญชีที่ว่างชั่วคราวนั้นย่อมเป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกสรรพากรและมีหน้าที่เก็บเงินรัชชูปการเมื่อทำการปลอมใบเสร็จรัชชูปการซึ่งอยู่ในหน้าที่ของ+ต้องมีผิดตาม ม.229
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 229
  • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พ.ศ.2476 มาตรา 3
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2476 มาตรา 15
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 225

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android