คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 718/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาเช่าที่ดินที่ไม่ได้กำหนดเวลาเช่ากันไว้ให้เช่าฟ้องเรียกค่าเช่าเกินกว่า 3 ปีได้ วิธีพิจารณาแพ่งอำนาจ พรบระเบียบราชการบริหาร พ.ศ.2476 ม.20 ข้าหลวงประจำจังหวัดเมืองมีอำนาจฟ้องความ+กรมพระคลังข้า
ที่ใน+เกี่ยวแก่การเช่าตามมอบอำนาจซึ่งอธิบดีกรม+คลังข้างที่ทำมอบไว้แก่+เทศภิบาลได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538-570-11
  • พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน มาตรา 39-50

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android