คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 698/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทหารทำผิดร่วมกับพลเมือง+สามัญ ศาลทหารไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา ต้องขึ้นศาลพลเรือนประมวลวิธีพิจารณาความอาญาพะยานข้อสันนิษฐาน ทหารประจำการสมคบกันมี+พวกไปกระทำผิดเมื่อไม่ปรากฎว่าพรรคพวกนั้นเป็นทหารประจำการก็ต้องสันนิษฐานว่าเป็นพลเมืองสามัญ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android