คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 696/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การช่วยเหลือส่งข่าวคราวแก่ผู้กระทำผิดเพื่อให้หลบหนีเจ้าพนักงานแลช่วยเหลือจัดหาที่พักให้ผู้กระทำผิดเป็นผิดตามกฎหมายข้างต้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 154

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android