คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 587/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณะพะยานการชัณสูตร์น้ำสุราเวลาจับได้วัได้ 26 ดีกรี ภายหบังเจ้าพนักงานผู้+เอาไปกลั่นแล้ววัดได้ 70 ดีกรีเศษ และทำลับหลังจำเลย ศาลไม่รับฟังลงโทษ จำเลยศาลไม่รัฟังลงโทษจำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน มาตรา 38

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android