คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 935/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำนาจเจ้าของที่ดินยึดกระบือที่มาทำเสียหาย คำว่า "อายัติ", ลงโทษนับควบกัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 290
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 298
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 250
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 71
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 27

ผู้พิพากษา

บัส
กฤติ
เนียล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android